pwa-logo

PROGRESSIVE WEB APP (PWA) 

Posem a disposició dels nostres usuaris la tecnologia Progressive Web App (Aplicació Web Progressiva): la pàgina web del MCC es comporta com una aplicació nativa, tant en l’entorn mòbil Android com en l’entorn mòbil iOS.

Aquesta tecnologia permet que el web es descarregui localment a la memòria del dispositiu i queda disponible per a la seva lectura o consulta, fins i tot quan s’està en mode avió o sense accés a dades mòbils.

Per a poder accedir a la PWA offline és necessari haver visitat prèviament el web amb connexió a internet (de manera que es descarregui la informació).

Si no s’ha navegat prèviament pel web en el dispositiu mòbil en el que s’instal·larà la WPA, al dispositiu mòbil només apareixerà la Home del web, sense possibilitat de navegar en mode avió o sense accés a dades mòbils.

REQUISITS I INSTAL·LACIÓ

droid

ANDROID

Requisits

Les aplicacions PWA necessiten navegadors que admetin aquesta tecnologia. Navegadors compatibles: Google Chrome per a Android (62+) i Mozilla Firefox per a Android (58+) són els principals navegadors que admeten PWA.

Instal·lació

Obri el seu navegador compatible, després d’uns segons de navegació apareixerà el següent avís: “Afegir MUSEU CASTELLER a la pantalla d’inici”

mcc cat

Premi en el missatge i accepti la seva instal·lació si s’obra un diàleg addicional.

A continuació apareixerà una icona del MCC al seu dispositiu:

mcc
iphone

iOS

Requisits

La WPA només pot instal·lar-se des del navegador Safari.
A partir de Safari per a iOS 11.3, els dispositius Apple ofereixen suport parcial per a PWA. Tanmateix, encara no hi ha un comandament natiu d’agregar a la pantalla d’inici.

Instal·lació

Per agregar la seva aplicació, obri el navegador Safari i vagi al web.
https://museucasteller.cat, premi el botó “A pantalla d’inici” al menú de compartir del navegador (busqui la icona quadrada amb una fletxa cap a dalt en primer pla)

ios

Triï la opció “Afegir”:

ios

A continuació apareixerà una icona del MCC al seu dispositiu: