EL MUSEU ES UN TREBALL D´EQUIP: COLLES CASTELLERES

EL MUSEU ES
UN TREBALL
D´EQUIP:
COLLES
CASTELLERES

LA UNIÓ FA LA FORÇA

Els castellers s’agrupen en col·lectius anomenats colles, en les quals, persones de diferents edats, procedències i nivell econòmic comparteixen l’afició i l’interès per aixecar castells de forma voluntària i desinteressada. Cada colla té un nom propi, que habitualment fa referència a la seva població d’origen i compta amb alguna denominació que la distingeix de les altres colles del mateix indret. A més, cada colla s’identifica pel color de la camisa i per l’escut.

L’ORGANITZACIÓ DE LES COLLES

L’ORGANITZACIÓ
DE LES COLLES

Les colles són entitats de caràcter associatiu que s’organitzen democràticament i mitjançant mecanismes fruit de la tradició. A nivell intern, s’estructuren distingint entre la junta directiva, que té funcions administratives i de representació, i la comissió tècnica, al capdavant de la qual hi ha el cap de colla.

COORDINADORA DE COLLES CASTELLERES DE CATALUNYA

La Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya és una entitat que es dedica a fomentar i difondre el fet casteller i a vetllar pels interessos globals de les colles, des de 1989. La seva acció té especial incidència a nivell de seguretat, cobrint amb pòlisses els riscos de la pràctica castellera de les colles que en formen part.

VIU UNA EXPERIÈNCIA ÚNICA

Logo Dpto. Cultura Generalitat
UNESCO
UNESCO